Tag: Parki Narodowe

Najstarszy Park Narodowy w Polsce

Najstarszy polski Park Narodowy, utworzony 1 czerwca 1932 roku.

Najmłodszy park narodowy w Polsce

Utworzony 1 lipca 2001 roku Park Narodowy Ujścia Warty jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce. Położony w województwie lubskim park ma