Najczęstsze

Najczęściej spotykany kolor oczu

Określenie, który kolor oczu jest najrzadszy lub najczęstszy, jest bardzo trudne, ze względu na zmienny ich rozkład wśród populacji

Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie

Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. Występuje w gwiazdach i obłokach międzygwiazdowych. W stanie

Najczęstsze hasło

Najpopularniejszym hasłem w Polsce i na świecie jest prawdopodobnie 123456. Wskazują na to pojawiające się od czasu do czasu wycieki haseł z

Najczęściej używany język świata

Najczęściej używanym językiem jest język chiński, używany przez ponad 1,1 miliarda ludzi. Standardowa, potoczna mowa chińskiego (Putonghua)

Najczęściej spożywany napój alkoholowy

Najstarszy i najczęściej spożywany napój alkoholowy oraz trzeci po wodzie i herbacie najbardziej popularny napój na świecie.