Tag: mowa

Najrzadziej używany język świata

Język Jagan (także Yaghan, Yagan, Yahgan, Yámana) jest lokalnym językiem z Tierra del Fuego. Szacuje się, że populacja tej ludności

Najczęściej używany język świata

Najczęściej używanym językiem jest język chiński, używany przez ponad 1,1 miliarda ludzi. Standardowa, potoczna mowa chińskiego (Putonghua)