Rekordy klimatyczne

Najwyższa odnotowana temperatura w Polsce

Najwyższą temperaturę powietrza w Polsce odnotowano 29 lipca 1921 w Prószkowie (województwo Opolskie), wynosiła ona 40,2 °C.

Najniższa odnotowana temperatura w Polsce

Najniższą temperature w Polsce odnotowano 9 lutego 1929 w Olecku, wynosiła ona -42,0 °C.