Tag: chemia

Najpowszechniej występujący pierwiastek we Wszechświecie

Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we Wszechświecie. Występuje w gwiazdach i obłokach międzygwiazdowych. W stanie